Deg og dine

Trygghet for din familie

TA VARE PÅ FAMILIEN DIN

PLANLEGG DET UFORUTSETTE

Livet er fullt av uforutsigbarheter, men kjærligheten kan alltid sikres. Vi tilbyr gode forsikringer slik at din familie er i trygge hender.

Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider –
vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til en aktiv hverdag.

Helseforsikringen dekker

Fordeler ved vår helseforsikring

Ta kontakt for tilbud om helseforsikring

Barneforsikring

Barna er det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring
sikrer barnet økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.

Hvis barnet ditt blir sykt eller skulle bli rammet av en ulykke finnes det mange gode offentlige ordninger som vil støtte deg, men de vil ikke dekke alle utgiftene som kan dukke opp. Barneforsikring er et tillegg til de offentlige ytelsene og vil hjelpe barnet og familien med de utgiftene som det offentlige ikke gjør.

Det kan føre med seg mange ekstra utgifter hvis barnet ditt blir sykt og må tilbringe tid på sykehus. Du må kanskje redusere hvor mye du jobber, må betale for parkering hver dag eller betale for hjelp på hjemmebane. Barnet ditt trenger kanskje nye hjelpemidler for å fortsette å leve som vanlig. Her kan barneforsikringen hjelpe til for at livet kan fortsette så nært normalen som mulig.

Om forsikringen

Ofte stilte spørsmål om barneforsikring

Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikringen fra barnet er 3 måneder til fylte 18 år.

Det er biologisk forelder med helt eller delvis omsorgsrett over barnet, fosterforelder, adoptivforelder, eller oppnevnt verge som kan kjøpe forsikring til barnet.

Kreft

Ondartede svulster

Blodkreft

Lymfekreft

Benmargskreft (myelomatose)

Hjerne

Hjernehinnebetennelse

Alvorlig hjerneskade

Godartede svulster i hjerne og ryggmarg

Mage/tarm

Morbus Crohn

Ulcerøs colitt

Nevrologiske og autoimmune sykdommer

Leddgikt

Multippel sklerose (MS)

Diabetes type 1

Annet (organer og lemmer)

Varige tverrsnittlammelse

Alvorlig brannskade

Nyresvikt

Organtransplantasjon

Tap av ben eller arm

Kreft

Varige tverrsnittlammelser

Hjernehinnebetennelse (bakteriell meningitt)

Alvorlige brannskader

Organtransplantasjon

Godartede svulster i hjerne og ryggmarg

Tap av ben eller arm

Alvorlig hjerneskade

Siden forsikringen dekker sykdommer som oppstår etter forsikringen har blitt aktiv bør du forsikre barnet så tidlig som mulig for å være sikker på at sykdommer blir dekket. For å kjøpe barneforsikring hos oss må barnet være fylt tre måneder.

Erstatningen utbetales i hovedsak til deg som forsikringstaker, det vil si du som inngår avtalen med Eika Forsikring.

Disse erstatningene utbetales til barnet:

 • Varig medisinsk invaliditet grunnet sykdom
 • Varig medisinsk invaliditet grunnet ulykke
 • Erstatning ved utvalgte sykdommer/skader
 • Uførhet.

Du kan overføre forsikringen til eller fra et annet forsikringsselskap om det er like dekninger i begge barneforsikringene og lik forsikringssum.

Folketrygdens grunnbeløp blir forkortet til G og er den summen mange utbetalinger regnes ut ifra. 1. mai 2023 ble G satt til 118 620,-

Ta kontakt for tilbud om barneforsikring

Ulykkesforsikring

En ulykke kan snu opp ned på livet ditt, og medføre bekymringer for hvordan du skal møte hverdagen. Vi vil at du skal slippe store økonomiske bekymringer etter en ulykke.

Om forsikringen

Gjelder hele døgnet, verden over. Kan kjøpes for hele familien.
Kan kjøpes med både dekning ved invaliditet og død eller kun en av dekningene.

Utvidet ulykke

Ulykke

Ta kontakt for tilbud om ulykkesforsikring

Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. En uføreforsikring sikrer deg en tryggere økonomisk hverdag dersom du skulle bli en del av statistikken. Snakk med oss om hvilken uføreforsikring som passer best for deg.

Forsikringene du kan velge mellom:

Uførekapital med forskuttering

Denne forsikringen gir månedlig utbetaling hvis du skulle bli arbeidsufør. Utbetalingen skjer hvis du blir sykmeldt 50 prosent eller mer, sammenhengende i ett år, og får et økonomisk tap.

 • Utbetales skattefritt 
 • Forsikringsbeløpet kan disponeres etter eget ønske

Uførekapital

Denne forsikringen utbetales tidligst to år etter at arbeidsuførheten inntrådte med minimum 50 prosent, og er erklært varig.

 • Utbetales som et skattefritt engangsbeløp
 • Forsikringsbeløpet kan disponeres etter eget ønske

Ta kontakt for tilbud om uføreforsikring

Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.

Se hvilke sykdommer som dekkes

Ta kontakt for tilbud om forsikring ved kritisk sykdom

Dødsfallforsikring

Har du tenkt på hvordan livet blir dersom en av forsørgerne i familien dør? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finner vi en løsning som gir trygghet for familien.

Om forsikringen

Denne forsikringen passer alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar.

 • Kan kjøpes av personer mellom 18 og 70 år. Forsikringen varer til forsikringstaker er 80 år. 
 • Du bestemmer fritt hvem som skal få utbetalt forsikringssummen ved død. 
 • Utbetalingen er skattefri, og kan disponeres etter eget ønske. 

Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte.  

barnet og familien med de utgiftene som det offentlige ikke gjør.

Det kan føre med seg mange ekstra utgifter hvis barnet ditt blir sykt og må tilbringe tid på sykehus. Du må kanskje redusere hvor mye du jobber, må betale for parkering hver dag eller betale for hjelp på hjemmebane. Barnet ditt trenger kanskje nye hjelpemidler for å fortsette å leve som vanlig. Her kan barneforsikringen hjelpe til for at livet kan fortsette så nært normalen som mulig.

Kontakt oss i dag for å diskutere dine forsikringsbehov.

For din sikkerhet