Reg.nr
Merke
Modell
Dekning
Kjørelengde
Bonus
Egenandel
Bruker u/23 år?
Adressse
Postnummer
Poststed
Dekning
Opprinnelig byggeår
Samlet brutto areal
Antall beboere
Egenandel
Type kjeller
Elkontroll?
Nytt sikringsskap?
Nytt rørsystem?
Innbruddsalarm?
Brannalarm?
Lekkasjealarm?
Lekkasjestopp?
Garasje?
Annen bygning?
Adressse
Postnummer
Poststed
Dekning
opprinnelig byggeår
Samlet brutto areal
Beliggenhet
Egenandel
Elkontroll siste 5 år?
Nytt sikringsskap?
Nytt rørsystem?
Innbruddsalarm?
Brannalarm?
Lekkasjealarm?
Lekkasjestopp?
Garasje?
Annen bygning?
Dekning Innbo
Ønsket forsikringssum, innbo
Adressse
postnummer
poststed
Dekning
Forsikringssum
Byggemåte
Rør i rør?
Elkontroll siste 5 år?
Innbruddsalarm?
Brannalarm?
Lekkasjealarm?
Dekning
Personer
Reg.nr
Dekning
Forsikringssum
Båtmerke
Modell
Lengde
Byggeår
Motor?
Hjemmehavn
Reg.nr
Merke
Modell
Dekning
Bonus
Egenandel
Bruker u/23 år?
Eier = fører?
Godkjent dress?
Reg.nr
Merke
Modell
Dekning
Reg.nr
Merke
Modell
Dekning
Forsikringssum
Eier = fører?
Egenandel
Reg.nr
Merke
Modell
Kategori
Dekning
Forsikringssum
Reg.nr
Dyreart
Forsikringssum
Rase
Fødselsår
Navn
Dekning
Objekt (type gjenstand)
Identifikasjon (Merke/modell)
Forsikringssum (Skriv verdi)
Beskrivelse
Navn
Fødselsdato
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefonnummer
E-post

Privat

Hos oss kan du sikre familien din, tingene dine og fremtiden med forsikringer tilpasset deg og dine.

Klikk her for tilbud på forsikring.

Næring

Vi har rådgivere som er spesialister innen nærings­forsikring, vi hjelper deg å finne de beste løsningene til din virksomhet.

Ta kontakt for tilbud på nærings­forsikring. Klikk for å sende mail.

Landbruk

Vi har alle typer landbruks­forsikring, Eika er tredje største leverandør av forsikring til landbruket vi har egne spesialister innen landbruks­forsikring.

Ta kontakt for tilbud på landbruks­forsikring. Klikk for å sende mail.

Senior Rådgiver

Senior Rådgiver